Team

Tandvårds Team Björkeborn

 
 

Bjorkeborns2rsma

Tandläkare Mikael Björkeborn (klinikansvarig sedan Oktober 2015)

Mikael är son till Leif Björkeborn och har numera tagit över huvudansvaret för kliniken. Mikael tog sin tandläkarexamen 2012 och har tidigare jobbat med käkkirurgi på sjukhus i Storbritannien och vid specialisttandvården i Halmstad

151020 Tandläkar Björkeborns praktik i falkenberg

Tandsköterska, Suzanne Josefsson

151020 Tandläkar Björkeborns praktik i falkenberg

Tandsköterska Carina Carlsson

 

151020 Tandläkar Björkeborns praktik i falkenberg

Inger Björkeborn, Tandhygienist.